Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Další sezónu zahájíme s Annou Bolavou

08.08.2018 08:21

Víte, že spolek Klub přátel KKD vznikl v roce 2011 a dnes má již 127 členů? Za uplynulých sedm let jsme uspořádali desítky akcí: Literární čaje, Večery pod lampou, Literární toulky apod. Klub také finančně podpořil mnohé akce KKD, např. literární soutěž Vyškovský cedník, Noc literatury, Den pro dětskou knihu, Vyškov čte dětem a mnoho dalších.

Další sezónu zahájíme v úterý 25. září 2018 v 16.30 h. Literárním čajem s Annou Bolavou.

Tato česká spisovatelka a básnířka, vlastním jménem Bohumila Adamová, vystudovala bohemistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pracovala v Ústavu pro jazyk český. Nyní působí jako stomická poradkyně.

Její román Do tmy získal ocenění Magnesia Litera za prózu 2016.

Vstupné 50 Kč, členové Klubu zdarma.

Dalšími hosty Literárních čajů budou v říjnu spisovatelka Petra Braunová, v listopadu pražský etnolog, folklorista a spisovatel PhDr. Petr Janeček, Ph.D. a v prosinci biolog, filosof, etolog, antropolog, básník a romanopisec Prof. RNDr Stanislav Komárek.

Knihy všech autorů si můžete vypůjčit v naší knihovně.