Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Bojíte se rádi?

08.11.2018 15:15

To bylo motto listopadového Literárního čaje, na němž se představil etnolog a folklorista dr. Petr Janeček. Působí na Etnologickém ústavu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a zaměřuje se především na výzkum současného slovesného folkloru a na teorii, metodologii a historii folkloristiky.

I když by se mohlo zdát, že folklor je záležitost minulosti, že ve světě, kde každé vyřčené slovo je ihned zaznamenáno písmem či auditivními prostředky je ústní lidová slovesnost ztracená, není tomu tak. O tom svědčí literární dílo našeho hosta. Jeho knihy jsou sbírkami současných pověstí. Cyklus Černá sanitka a jiné děsivé příběhy nebo Krvavá Máry dokazují, že i v současné době vznikají mezi lidmi více či méně pravděpodobné příběhy a šíří se ústním podáním a dokonce překračují i hranice států. Např.  na čtyřech různých místech Evropy vznikla báje o tom, jak rodiče (někde jen matka) zabili pro peníze vlastního syna, kterého nepoznali po návratu z ciziny.

Z vystoupení dr. Janečka bylo patrné, jak je zaujat touto problematikou, velmi živě vyprávěl o jednotlivých pověstech, tak jak je zaznamenal, a své vyprávění doplňoval četbou ukázek ze svých knih. Čas s ním rychle uběhl, takže nakonec nedošlo na otázky z publika. Je to možná škoda, bylo by ještě hodně o čem mluvit. Tak možná příště.

Mgr. Libuše Procházková

Foto Zdeňka Adlerová a Mirek Procházka