Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Ani tentokrát nezklamaly…

05.09.2020 20:03

Z důvodu epidemie se v letošním roce neuskutečnily jarní Literární toulky. O to více jsme se těšili na poslední srpnovou sobotu. Program byl opravdu nabitý. A co je důležité, i počasí ním přálo.

Zájezd byl věnován především osobnosti J. A. Komenského, neboť v listopadu uplyne 350 let od jeho úmrtí. Naše cesta vedla nejprve do Přerova. Muzeum Komenského se nachází v zámku, který se tyčí nad zbytky městských hradeb. Paní průvodkyně nám připomenula život a dílo jednoho z největších Čechů, J. A. Komenského. Součástí prohlídky byly i vybavené školní třídy z doby Komenského (17. st.), z doby Rakousko-Uherska, z 1. republiky a z 50. let 20. století. Expozicemi by se dalo procházet celé dopoledne, tak ještě vyběhnutí na zámeckou věž s krásnou vyhlídkou do okolí.

Ve Valašském Meziříčí na nás čekala paní průvodkyně. Z jejího vyprávění o historii města jsme se dověděli, že vzniklo roku 1924 sloučením města Meziříčí a městečka Krásna. Proto má dodnes dva zámky a dva kostely. Ten starší, kostel Nejsvětější Trojice, dnes slouží jako lapidárium. I když je pro veřejnost nepřístupný, my jsme měli možnost si ho s paní průvodkyní prohlédnout. V historickém centru města jsme si připomněli současnou spisovatelku Alenu Mornštajnovou, místní rodačku, která do malebných uliček a domů zasadila děj svého románu Hana. Vzpomněli jsme i spisovatelku Amálii Kutinovou, jejíž dílo je s tímto městem rovněž spojeno.

Po čase vymezeném na oběd jsme opustili Valašské Meziříčí a kopcovitou krajinou s nádhernými výhledy se přesunuli do obce Velká Lhota, kde se nachází evangelický dřevěný kostel. Jeho historie je spjata s Tolerančním patentem císaře Josefa II. z roku 1781. Jako evangelický kněz zde dvacet let působil Jan Karafiát, autor Broučků. Kostel dodnes slouží svému původnímu účelu, každou neděli dopoledne se zde konají bohoslužby.

Poslední zastávkou našich toulek bylo město Holešov. Prohlídka nově zrekonstruovaného zámku stála za to. Zámek není vybaven mobiliářem, ale má nádherné stropní malby, bohatou štukovou výzdobu a honosný Velký sál. A právě v něm nás čekalo milé překvapené od pana kastelána - zahrál fanfáry, které zněly zámkem jako v době jeho největší slávy.

Pak už jen cesta domů. Literární toulky se opět vydařily. A už teď se těšíme na naše další toulání.

Mgr.  Helena Balková, členka Klubu přátel KKD, účastnice zájezdu

Fotografie Jaroslav Němeček